Kanlungan

Hanap ko’y kanlungan
Takbo ko’y Sayo lamang
Pangyayari tila salungat
Malalim man ang sugat
Dadakilain pa rin Kita

Sa hugong ng baha
Along pilit akong binabaon
Tawag kong puro iyak lamang
Nanginginig kong labi
Dadakilain pa rin Kita

Sa kalaliman sigaw ‘Yong Pangalan
Sa kadiliman Ika’y masisilayan
Makakapagligtas
Tanging Ikaw
Tanging Ikaw

Maghari magpakailanman
Itataas ang ‘Yong Pangalan
Pangambay walang kahulugan
Pagka’t Ikaw’y tanging kanlungan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s